Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv luftkomprimering - Prototyputveckling efter kundbehov

Diarienummer
Koordinator Spira Energy AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var: Att utveckla en immateriellt strategi och skydd av väsentliga konkurrensfördelar. Att ta fram en teoretisk kompressor anpassad efter konsumentens behov. Att ingå samarbete med kund för testinstallation Att ta fram en konstruktion tillsammans med en budget. Samtliga mål har uppfyllts av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gjort att vi har kunnat ta fram en bas inför vår första kundinstallation, samt ingå samarbete kring installationer. Bolagets immateriella skydd och strategi har stärkts. Projektet har även möjliggjort för bolaget att bli mer jämställt. Bolaget har också utifrån resultaten kunnat attrahera kapital. På sikt kan projektet leda till att jorden kan bli helt fossilfri och enbart drivas av förnybara varierande energikällor, så som sol och vind.

Upplägg och genomförande

Projektet har i samarbete med en patentbyrå förstärkt bolagets immateriella skydd. Bolaget har pratat med ett tiotal kunder om samarbete kring en första installation och ingått avsiktsförklaringar med ett par av dessa. Utifrån kunddiskussioner har bolagets teknik kunnat utformas för att bättre passa kundens behov. Utifrån detta har bolaget konstruerat och skapat en bas inför byggnation av bolagets första kundprototyp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03804

Statistik för sidan