Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv diagnostik och rehabilitering för strokepatienter med neglekt

Diarienummer
Koordinator BRAIN STIMULATION AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har haft som målsättning att visa på produkten RehAtts tekniska, ekonomiska och praktiska möjligheter. Under detta projekt har företaget analyserat RehAtt och sett möjligheter till förbättringar vilket lett till att nästa utvecklingssteg är påbörjat. Företaget har även visat på att det finns en efterfrågan på RehAtt där både pris-, betal- och affärsmodell har verifierats hos potentiella kunder. Vidare har vägen för marknadsintroduktion har blivit tydligare. Samtidigt har bolaget tagit ett stort steg mot att verifiera den hälsoekonomiska effekten av RehAtt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den tekniska analysen resulterade i att företaget fick upp ögonen för nya möjligheter där dessa möjligheter har resulterat i att RehAtt nu utvecklas för att kunna ge än ännu bättre och effektivare vård. Det första steget mot en hälsoekonomisk studie är taget och företaget hoppas att resultatet av studien visar på stora besparingar för vården och samtidigt ökad hälso-effekt. Vidare är Brain Stimulation övertygade om att alla samarbeten som knutits under projektets gång tillsammans med de noggranna marknads- och behovsanalyser som gjorts leder till en lyckad marknadsintroduktion.

Upplägg och genomförande

Brain Stimulation har under projektet besökt en rad olika sjukhus för att skapa samarbeten med flera ledande sjukhus inom strokerehabilitering. Dessa samarbeten har legat till grund för flera av de behovsintervjuer som genomförts samt för att lägga grunden till den framtida hälsoekonomiska studien. Vidare har Brain Stimulation tagit hjälp av flera experter inom områden som marknadsanalys, IPR-frågor och varumärkesanalys för att tillsammans med företagets egna insatser stärka dessa områden och skapa en strategi för framtiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 juli 2017

Diarienummer 2017-03378

Statistik för sidan