Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effekter av en resenärsinformationstjänst

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 690 000 kronor
Projektets löptid februari 2006 - februari 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Avsikten med detta projekt är att utvärdera nyttan av den färdiga resenärsinformationstjänsten för de tilltänkta brukarna samt för dem som tillhandahåller informationen. Det vill säga undersöka vilken funktion resenärsinformationstjänsten fyller, för vem/vilka och om den påverkat de tilltänkta brukarnas livskvalitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet förväntas resultera i en doktorsavhandling baserad på flera forskningspapers som belyser effekterna av en resenärsinformationstjänst för de tilltänkta brukarna.

Upplägg och genomförande

Projektet utgörs av fyra delstudier: Studie 1 - Behovet av resenärsinformation ur brukarsynpunkt Studie 2 - Fick brukarna det de ville ha? Effekter av resenärsinformationstjänsten Studie 3 - Fick THM, operatörer och myndigheter det de ville ha? Vilken effekt fick informationssystemet för dessa aktörer? Studie 4 - Hur förhåller sig det brukarna fick relativt det de önskade och vilka effekter får detta för deras resande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01441

Statistik för sidan