ECSEL 2015 RIA SafeCOP Safety Integrity AB

Diarienummer 2016-01148
Koordinator SAFETY INTEGRITY AB
Bidrag från Vinnova 1 084 139 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Ecsel

Syfte och mål

SafeCOP (Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication) kommer att etablera ett säkerhetstänkande, en plattformsarkitektur, och verktyg för kostnadseffektiv och praktisk certifiering av samverkande inbyggda system (CO-CPS). SafeCOP riktar in sig på säkerhetsrelaterad CO-CPS som kännetecknas av att använda trådlös kommunikation, ha flera intressenter, bestå av ett dynamiskt system och oförutsägbara driftsmiljöer. I det här scenariot har ingen enskild aktör det övergripande ansvaret över det resulterade systemet-av-system.

Förväntade effekter och resultat

SafeCOP ger tydliga fördelar i form av korsdomäncertifieringspraxis och införande av samverkande system inom alla adresserade områden: fordon, sjöfart, sjukvård och robotteknik. Fördelarna inkluderar lägre certifieringskostnader, ökad tillförlitlighet trådlös kommunikation, bättre hantering av ökande komplexitet, minskad ansträngning för verifiering och validering, lägre totala systemkostnader, kortare tid till marknaden och ökade marknadsandelar. SafeCOP kommer att ge en strategi för säkerhetscertifiering av CO-CPS, som möjliggör certifiering och utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

SafeCOP kommer att utöka dagens trådlösa teknik för att garantera en säker och trygg samarbete. SafeCOP kommer också att bidra till nya standarder och föreskrifter, genom att tillhandahålla certifieringsinstitut och standardiseringskommittéer med vetenskapligt validerade lösningar som behövs för att effektiva normer att utökas till att även ta itu med samarbetande systems-of-system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.