Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECSEL 2015 RIA SafeCOP Safety Integrity AB

Diarienummer
Koordinator SAFETY INTEGRITY AB
Bidrag från Vinnova 1 084 139 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har varit en samarbetspartner i projektet och huvudsakligen tillfört säkerhetsrevisor (Safety Assessor) perspektivet, genom att försöka få projektpartners forskning att vara förankrad i hur säkerhetsarbete utförs i praktiken och vad som kan förbättras i nuvarande praxis. Detta har varit tämligen lyckat då förslag på nya och utökade metoder har publicerats som kan förbättra praxis. Vi har som spin-off använt oss av projektresultaten i vår kursverksamhet samt i utvecklingen av nya assessmentmetoder.

Resultat och förväntade effekter

Vi har framgångsrikt arbetat med flera forskningsfrågor och leverabler. Framförallt har utökningen av praxis, genom att utöka nyckelstenar i fordonstandarden ISO26262 så att den inte bara kan användas för enskilda fordon men nu också till samarbetande system.. Nyttan med detta är att de flesta etablerade metoder och processer nu även kan användas i samarbetande system. Vi har även bidragit till nya koncept för hur man ska kunna bygga safety-case (säkerhetsbevising), och exekveringsplattformar för samarbetande system så att de kan bedömas vara tillräckligt säkra för att tas i bruk.

Upplägg och genomförande

Vi har deltagit både aktivt i metod och koncept framställan (framförallt i samarbete med MDH, SICS och Qamcom), samt passivt genom granskning (och förankring i verkligheten genom vår roll/kompetens som assessor) av andra projektpartners arbeten. Vi har även varit ansvariga för Advisory board.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2016-01148

Statistik för sidan