Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ECOSUS - Ekologiskt hållbara förbehandlingar för lackering av multimetall

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 3 950 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-01276eng.pdf(pdf, 737 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

1. En utvecklad/optimerad tunnfilms (TF)process/-produkt som ger ett korrosionsskydd lika bra som ZnPh genom systematiska studier som korrelerar processparametrar till filmstruktur/komposition och korrosionsskydd 2. Att förutse långsiktig prestanda av TF-beläggningar. Undersöka korrelation mellan accelererade testmetoder och fälttester. 3. Introducera TF-teknik hos en underleverantör som behandlar ett fåtal substrat. 4. Undersöka nickelfri ZnPh som en alternativ förbehandling.

Långsiktiga effekter som förväntas

-Djupare förståelse mellan processparametrar, korrosionsprestanda och beläggningskomposition. -För varmförzinkat och varmvalsat är korrosionen på samma nivå som för ZnPh men kallvalsat ger ett större korrosionsutfall. -Fältprovningar 3 år visar lägre korrosionsutbredning än accelererade provningar 6 veckor. -Utvärdering av metoder för mätning av vidhäftning och kvalitetssäkring. -Den Ni-fria ZnPh hade likvärdig korrosionsprestanda som ZnPh men ytterligare verifieringar behövs. -Kontamineringar på ytan kan öka korrosionen markant.

Upplägg och genomförande

Främsta syftet har varit att utveckla/optimera en tunnfilmsprocess med ett korrosionsskydd lika bra som ZnPh genom studier som korrelerar processparametrar till filmstruktur/komposition och korrosion samt långsiktig prestanda. Kemileverantörerna har också gjort viss utveckling i samarbete med projektet. Tre panelapplikationer har genomförts. De två första fokuserade på processvariationer, korrosion och beläggningskomposition. Den tredje undersökte hur renhet påverkar korrosion och vidhäftningen mellan färg och substrat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-01276

Statistik för sidan