Economic analysis optimal solution for NPH pre- and postoperative

Diarienummer 2017-03439
Koordinator LIKVOR AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Huvudsyftet med forskningen är att få tillgång till den ekonomiska fördelen med CELDA System och kostnadsjämförelsen med andra relevanta alternativ på svenska sjukhus under: 1. Preoperativ undersökning för hjälp vid diagnos för iNPH-patienter. 2. I postoperativa undersökningar av iNPH-patienter för att bestämma shuntfunktionen (testning och justering av befintligt shunt-system).

Förväntade effekter och resultat

Resultat: Resursanvändning och motsvarande kostnad. Om nödvändigt även kalkylerad kostnad för verklig NPH-patient och kostnad per shunt responder. Effekter: Sjukhus kommer att utvärdera fler patienter för NPH och därmed har patienterna större möjlighet att få rätt behandling och återfå sitt "vanliga" liv utan gång- och balans svårigheter, kognitiv nedsättning och urinkontinens.

Planerat upplägg och genomförande

Studiedesign: En delvis ekonomisk utvärdering med kostnadsjämförelser. Utgå från svenska sjukhusprocessen för dessa mätningar. Dock ska resultatet kunna generaliseras till andra europeiska länder. Data samlas in från målsjukhus (ev. flera) retrospektivt genom utdrag från patientjournaler och intervjuer av läkare och sjuksköterskor. Resursanvändning och motsvarande kostnad för CELDA System och varje enskild jämförande teknologi kommer att mätas för att avgöra vilken som är den mest ekonomiska metoden.

Externa länkar

Likvor CELDA® System, a solution for accurate diagnosis of CSF dynamics related neurological conditions.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.