Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Economic analysis optimal solution for NPH pre- and postoperative

Diarienummer
Koordinator LIKVOR AB
Bidrag från Vinnova 161 799 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Budget impact model for the selection of iNPH patients for shunt surgery and post-surgery optimization of shunt malfunctioning using CELDA System. The objective of this study was to develop an economic model to assess the budget impact of referring patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH) for shunt surgery and post-surgery shunt optimization using CELDA System (designed and commercialized by Likvor AB) compared to conventional methods (tap test and external lumbar drainage).

Långsiktiga effekter som förväntas

An model is developed and can be used by Likvor with new users to understand the impact of the usage of the CELDA System compared to existing methods. The CELDA System can select candidates more carefully, compared to conventional methods, leading to a smaller proportion of patients, to whom a primary shunting operation or shunt adjustment/revision is erroneously administrated, and in turn cause a reduction of a financial burden from the hospital perspective. Also less patient suffering is expected. The tool can provide better decision material for start using the CELDA System.

Upplägg och genomförande

Initial literature was provided in the research area to the chosen consultant. Important disease pathways were described and verified by experts in the field. Based on the pathways a model was developed to assess the budget impact of referring patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH) for shunt surgery and post-surgery shunt optimization using CELDA System compared to conventional methods (tap test and external lumbar drainage).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 augusti 2017

Diarienummer 2017-03439

Statistik för sidan