Eatit - den digitala dietisten

Diarienummer 2017-03954
Koordinator GoJord AB
Bidrag från Vinnova 298 300 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa den digitala dietisten, ett verktyg som främjar livsstilsförändringar hos män och kvinnor som löper risk för sjukdomar.

Förväntade effekter och resultat

Färdigställande av iOS-plattform samt verifiering av effekter hos dess användare.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget avser att med hjälp av ingenjörer, läkare och dietist skapa plattformen utifrån en befintlig beta-version och vidareutveckla algoritmerna för rekommendationssystem. Verifikationerna kommer genomföras på befintlig lista av intressenter samt ytterligare organisationer som är av betydelse för projektets framgång.

Externa länkar

Eatit - den digitala dietisten

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.