EasyAngle - en snabb, enkel och tillförlitlig bedömning av ledrörlighet inom sjukgymnastik

Diarienummer 2017-01581
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en plan för kommersialisering och internationalisering av EasyAngle. Baserat på intervjuer med kunder, återförsäljare och andra intressenter och med förankring i Meloq´s vision och värderingar har denna tagits fram. Denna har legat till grund för den kommersialisering som redan påbörjats.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet har varit över förväntan. Förutom att ta fram en affärsplan för kommersialisering av EasyAngle under projektet så har vi under arbetsts gång kommit i kontakt med bra samarbetspartners vilket gjort det möjligt att snabbt påbörjat implementation av kommersialiseringen enligt planen. Detta resulterar att EasyAngle redan finns i Sverige, Norge, Finland, Frankrike och Schweiz idag.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har varit mycket effektivt då en färdig plan redan gjorts i ansökan. Intervjuer med kunder, återförsäljare och andra intressenter har gjorts och baserat på detta och de värderingar och den vision Meloq har en plan för kommersialisering av EasyAngle tagits fram. I samband med informationsinsamligen kom vi i kontakt med flera distributörer och har inlett samarbeten med vissa av dem.

Externa länkar

EasyAngles hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.