Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!114244, Blue4Therapy - Platform for Blue Cell isolation from autologous adipose tissue for effective regenerative therapy (AcouSort AB)

Diarienummer
Koordinator AcouSort AB - AcouSort AB Medicon Village
Bidrag från Vinnova 3 108 500 kronor
Projektets löptid september 2020 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Användningen av ADRC (adipose derived regenerative cells) är en lovande strategi för regenerativ terapi. Antalet av BlueCells (CD31+celler) som förekommer i låga koncentrationer i ADRC-prover har visats korrelera positivt med behandlingseffektiviteten. Inom projektet har det utvecklats och tillverkats en BlueSORT maskin som kan separera BlueCells från ADRC-prover med hjälp av ultraljud. En kassett till separationsmodulen för engångsbruk har utvecklats och maskinen tillsammans med kassetten har testats framgångsrik med patientprover.

Långsiktiga effekter som förväntas

Isoleringen av ADRC från fettvävnadsprover kunde fyrdubblats efter optimeringen av standard protokollet. En metod som använder ultraljud för att separera BlueCells från ADRC-prover har tagits fram och testats framgångsrik med patientprover. Tillverkning av en BlueSORT maskin med förbrukningsvaror, som har utvecklats inom projektet, gör det möjligt att få en pålitlig och reproducerbar upprening av BlueCells för forskning och klinisk behandling. Ytterligare studier kommer att visa effektiviteten av renade BlueCells för användning i regenerativ terapi.

Upplägg och genomförande

Intervjuer med relevanta kunder/användare genomfördes i början av projektet för att samla in krav relaterade till prestanda, funktionalitet och säkerhet för en BlueSORT-plattform. Resultatet av intervjuerna användes som input och vägledning för de olika arbetspaketen. Ett nära samarbete mellan parterna hölls under projektets gång. En styrgrupp bildades och projektets framsteg diskuterades vid regelbundna konsortiummöten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2023

Diarienummer 2020-03356

Statistik för sidan