Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!114244, Blue4Therapy - Platform for Blue Cell isolation from autologous adipose tissue for effective regenerative therapy (AcouSort AB)

Diarienummer
Koordinator AcouSort AB - AcouSort AB Medicon Village
Bidrag från Vinnova 3 108 500 kronor
Projektets löptid september 2020 - april 2023
Status Pågående
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en ny plattform - BlueSORT - för att möjliggöra användningen av Blue Cells som stamcellsterapi för att behandla kroniska tillstånd som idag saknar effektiv behandling. Tanken är att BlueSORT kommer att möjliggöra en säker och kostnadseffektiv beredning av stamceller för regenerativ behandling i en patientnära (PoC) miljö. Det huvudsakliga projektresultatet kommer att vara en standardiserad betaversion av en PoC-platform för Blue Cell-anrikning och en kommersiell version av den enzymatiska lösningen för effektiv Blue Cell-extraktion.

Förväntade effekter och resultat

Konsortiet ämnar att under projekttiden utveckla en plattform med kapacitet att anrika Blue Cells från lipoaspirat och därmed kunna erbjuda en PoC stamcellsbehandling av kroniska tillstånd och därmed öka behandlingseffektiviteten. Projektresultatet kommer att vara en standardiserad betaversion av en PoC-platform för Blue Cell-anrikning och en kommersiell version av den enzymatiska lösningen för effektiv Blue Cell-extraktion. Plattformen kommer att levereras med utbildningsmaterial och dokumentation som krävs för att tredje part ska kunna använda plattformen.

Planerat upplägg och genomförande

AcouSorts del i Blue 4 Therapy syftar till att utveckla en separationsmetod baserad på bolagets akustiska separationsteknologi. Med hjälp av akustik kommer Blue-Cells separeras ut och koncentreras från andra celler som finns i lipoaspirat. AcouSort ämnar också att under projekttiden arbeta med att ta fram en modul som innehåller bolagets teknologi och som är specialanpassad för uppreningen av bluecells och som är anpassad för engångsanvändning eller sterilisering. Initialt kommer AcouSort att arbeta med applikationsutveckling för separationsmetoden av blue cells.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 april 2022

Diarienummer 2020-03356

Statistik för sidan