Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!11401, CO2.global - infrastructure for CO2 mapping from city to country scale, SenseAir AB

Diarienummer
Koordinator PVZ Elektronik AB
Bidrag från Vinnova 1 901 520 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Syfte och mål

Vi har lyckats demonstrera en infrastruktur av koldioxidmonitorer och digitala tjänster som erbjuder nästintill realtidsinformation, baserat på kostnadseffektiva, trådlösa, autonoma högprecisionssensorer. När nu kontinuerliga, tillförlitliga data på koldioxidhalten i atmosfären finns tillgängligt, är man ett steg närmare att kunna införa, och på ett effektivt sätt underhålla, bestämmelser för växthusgasutsläpp. Vi har också visat möjligheten att sätta upp liknande nätverk på fler platser.

Resultat och förväntade effekter

CO2.global har inneburit självgående koldioxidövervakning med hjälp av många samverkande sensorer. Vi har fått ut ett stort antal lågkostnadssensorer i fält, i flera separata nätverk, som också kompletterats med högprecisionsenheter. Data rapporteras kontinuerligt via LPWAN och finns åtkomligt via ett webinterface. Vi har med ökade kunskaper visat att det går att spåra luftkvalitet i stort, övervaka dagliga variationer orsakade av exempelvis trafiken, samt identifiera felande enheter.

Upplägg och genomförande

Vi har slutfört designen av sensormätkärnan för att få fram en funktionell och producerbar produkt. Mätkärnan är integrerad med kringsystemet (kapsling, temperaturreglering, fukt- och gastrycksmätning). En prototyp är testad och levererad och analyser över möjligheter och svårigheter beträffande produktionsuppskalning är genomförda. Integration mot kommunikationselektroniken är framtagen samt fälttester genomförda för den tidigare generationen av mätkärna, och skillnaderna mellan generationerna är kartlagd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 augusti 2017

Diarienummer 2017-03491

Statistik för sidan