E!11401, CO2.global - infrastructure for CO2 mapping from city to country scale, SenseAir AB

Diarienummer 2017-03491
Koordinator PVZ Elektronik AB
Bidrag från Vinnova 1 901 520 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är en infrastruktur av koldioxidmonitorer och digitala tjänster som erbjuder nästintill realtidsinformation, baserat på kostnadseffektiva, trådlösa, autonoma högprecisionssensorer. För att det ska vara möjligt att införa bestämmelser för växthusgasutsläpp och underhålla dem på ett effektivt sätt krävs tillgång till kontinuerliga, tillförlitliga data på koldioxidhalten i atmosfären. Dessutom är koldioxid en utmärkt spårgas för luftkvalitet i stort.

Förväntade effekter och resultat

CO2.global kommer att bli den första självgående koldioxidövervakningslösningen som använder långdistansnätverk (LPWAN) för kostnadseffektiv övervakning av koldioxidhalten i atmosfären. Vi stärker vår expertis inom miljöövervakning, energisnåla nätverk och analys av miljödata. På sikt betyder detta också möjlighet att kartlägga luftkvaliteten över stora områden, och med relativt täta mätpunkter. Vilket kan användas exempelvis för att mäta och minska utsläppen i en stad.

Planerat upplägg och genomförande

En av de första uppgifterna är att slutföra designen av sensorkärnan med sikte mot en funktionell och produktionsvänlig produkt. Det sker parallellt med utveckling av kringsystem såsom kapsling, temperatur-, fukt- och gasflödesreglering samt nollkalibrering. Nästa steg är att integrera sensorn och kommunikationselektroniken. Därefter kommer monitorerna att testas, både i kontrollerad laboratoriemiljö och i fält tillsammans med referensinstrument.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.