EUREKA SMART C-PALS

Diarienummer 2018-03333
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - april 2022
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering