Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA SMART C-PALS

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Institutionen för hållbar produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med C-PALS var att etablera en samverkan mellan Svensk och Sydkoreansk akademi och industri gällande smart montering och produktionslogistik. Målet var utveckla lösningar för produktionsplanering, kvalitetsstyrning och transportplanering för två applikationsmiljöer, en vid Scania, och en för Yuras fabriker över världen. Projektet har fått stor spridning akademiskt och industriellt och utsågs till ett EUREKA SMART success case, samt var på IVA 2021 års lista över de 51 viktigaste forskningsprojekten i Sverige det året.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat grundläggande plattformar, tekniker och system, samt demonstrerat i fabriksmiljöer, hur teknik för att samla in, överföra och lagra realtidsdata, kopplat till algoritmer, modeller och avancerad analys, möjliggör ökad kvalitet, minskade resurser och mer responsiv montering och produktionslogistik. Projektet har gett direkta effekter genom produkter och tjänster hos de industriella parterna. De akademiska parterna har etablerat sig tydligt inom området och en stark samverkan mellan Sydkorea och Sverige är nu etablerad.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits genom fyra arbetspaket, två om grundläggande teknologier och två om applikationsområden: 1. Integrerad mjukvaruplattform, molnlösningar och big data management system. 2. Digitala tvillingar och avancerad analys inom cyber-fysiska monterings- och logistiksystem. 3. Fabriksapplikationer för smart montering, med system för kvalitetsstyrning och produktionsstyrning i semi-automatiska och manuella monteringssystem. 4. Fabriksapplikationer för smart produktionslogistik, med lösningar för realtidsbaserad och dynamisk truck- och AGV-styrning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 oktober 2022

Diarienummer 2018-03333

Statistik för sidan