EUREKA SMART C-PALS

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för hållbar produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - april 2022
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

C-PALS (Cyber-Physical Assembly and Logistics System in Global Supply Chains) kommer i samverkan mellan sydkoreanska och svenska parter att utveckla och pröva lösningar för smart montering och smart produktionslogistik, tillämpbart inom fordonsindustriella försörjningskedjor. Den svenska delen av C-PALS kommer att fokusera på lösningar för insamling, lagring och analys av lokaliseringsdata för tillämpningar inom produktionslogistik, där en sammanslagning av IKT, trådlös kommunikation, industriella IoT-lösningar och IT-tjänster skapar cyber-fysiska system.

Förväntade effekter och resultat

C-PALS tester och utvecklade lösningar kommer att bidra till en stärkt förståelse och kunskap kring hur smarta teknologier kan tillämpas inom svensk tillverkningsindustri i allmänhet och inom produktionslogistiken i synnerhet. Projektet kommer att stärka de svenska deltagande företagen inom ett globalt aktuellt område och stärker den akademiska forsknings- och utbildningsmiljön inom ett industriellt relevant område. Genom samverkan med spetsmiljöer i Sydkorea, där små och medelstora företag är speciellt i fokus, kan lösningar för smart industri utvecklas och prövas.

Planerat upplägg och genomförande

De fyra svenska parterna Scania, Ericsson, H&D Wireless och KTH kommer att fokusera två delar inom möjliggörande teknik (realtidslokalisering och uppkopplingslösningar) och tre industriella produktionslogistiktillämpningar (ett inom logistikplanering, ett inom AGV-planering och en demonstrationsmiljö). Genom realtidsbaserade system, digitala tvillingar och avancerade analyser möjliggörs en dynamisk och högpresterande logistikplanering och -styrning. De sydkoreanska parterna fokuserar tillämpningar och teknik i montering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 november 2018

Diarienummer 2018-03333

Statistik för sidan