Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E-comstrat: Rätt förutsättning till planering för att möta nya leveransmönster vid e-handel

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Tekniska Högskola Inst f designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 001 634 kronor
Projektets löptid augusti 2021 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa bättre förutsättningar för städer och kommuner att ta välinformerade beslut som stödjer en hållbar stadsutveckling kopplat till e-handelsleveranser. Detta genom att dela leveransdata i samarbete med privata aktörer. Projektet hade som mål att dels förbättra kommuners och privata företags datadrivna beslutsfattande genom ett nära och utvecklat samarbete genom att utnyttja anonymiserad och aggregerad data kopplat till stadsnära leveranser.

Resultat och förväntade effekter

Tillgång till externa leveransdata gav städerna i projektet en klarare bild av hur godstransporterna i staden utförs och därmed en bättre förståelse för dess koppling till hur staden utvecklas. En slutsats är dock att då data normalt inte delas så är den data som görs tillgänglig inte alltid komplett utan den kan behöva kompletteras t.ex. genom att städerna själva samlar in data genom trafikmätning mm. Tillgången till data och verktyg som en digital tvilling ger städer verktyg att både visualisera och simulera nuläge och framtida scenarier som underlag för hållbar stadsutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom fyra arbetspaket (AP) där vi samarbetade med städer och företag. AP 1 hanterade projektledning. I AP två och tre genomfördes en serie workshops där vi tillsammans studerade/analyserade och sammanställde data relevant för respektive AP samt ett vidare arbete med att utforska potentialen i en vidare användning av insikterna. I AP 4 genomfördes en systemanalys av resultaten i AP (2&3) samt att utarbeta idéer till kommande projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 oktober 2023

Diarienummer 2021-03293

Statistik för sidan