Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi

Diarienummer
Koordinator NORTHERN MINING PRODUCTS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Syftet och målet med detta projekt var att ta NMP:s dynamiska bergbult av friktionstyp till marknaden för validering som en bergbult som; - signifikant minskar risken för ras och därmed ökar personsäkerheten. - fungerar i korrosiva miljöer, - ökar hållbarheten genom minskat användande av miljöbelastande ämnen, - förbättrar produktionsekonomin. Samtliga uppsatta syften och mål är till fullo uppfyllda. NMP har samverkat med; SSAB/RUKKI, Galvano Tia, Swerea-Mefos, Business Sweden och Arctic Business Incubator i Luleå samt att ett dussin gruvföretag besökts i tre världsdelar.

Resultat och förväntade effekter

Målen för projektet var att ha : - en validerad bergbult av friktionstyp som klarar dynamiska laster, - som klarar passerat dynamiska tester i ackrediterad testinstans, - som är produktionsanpassad för massproduktion ( >100 000st/år) - som är kvalitetssäkrad enligt gällande ISO standard, - som kan erbjudas med korrosionsskydd. - Provinstallationer, provorders och distributionskanaler. Samtliga punkter är till fullo uppfyllda, utom den sista där långt gångna förhandlingar pågår. Förväntad effekt var att sluta distributionsavtal för distribution genom en eller flera kanaler

Upplägg och genomförande

Upplägget för att uppnå målen har varit traditionellt. Hårt arbete och mycket resande ut till kunderna. ägarnas gemensamma nätverk och erfarenheter har kortat tiden till marknaden genom personliga nätverk. Detta har resulterat korta tekniska analystider, effektiva förhandlingar och korta beslutsprocesser. Alla externa kontakter bygger på strävan att skapa långsiktiga personliga relationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-00939

Statistik för sidan