Dynamisk modellering av buss- och biltrafik (DYMOBUS)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Bidrag från Vinnova 1 978 643 kronor
Projektets löptid september 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01430

Statistik för sidan