Dynamisk modellering av buss- och biltrafik (DYMOBUS)

Diarienummer 2007-01430
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Bidrag från Vinnova 1 978 643 kronor
Projektets löptid september 2007 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar