Dynamic modelling of bus- and car traffic (DYMOBUS)

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för trafikforskning
Funding from Vinnova SEK 1 978 643
Project duration September 2007 - December 2009
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01430

Page statistics