Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DS Test Site Göteborg 2017

Diarienummer
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektets syfte var att förstärka den positiva utveckling och nätverksbaserade organisation som finns i Västsverige för att utveckla framtidens transportsystem. Genom att skapa möten mellan aktörer, initiera nya projekt samt samordna och korskoppla mellan pågående projekt så har flertalet projektidéer bearbetats. Utmaningen är att orkestrera samarbetsprojekt när både teknik- och affärsmodellutvecklingen går snabbt. Ett förslag att använda självkörande, elektrifierade småbussar för att knyta pendeltågsstation till IKEA-varuhus i Kållered har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande målet för projektet var att orkestrera tester och demonstrationer av tjänster och funktioner som möjliggörs av digitalisering och automation. I en attraktiv test site samarbetar offentliga, privata och forskningsaktörer på ett produktivt sätt till kunskapsuppbyggnaden och lockar nya aktörer att bidra. Ett större antal möten har genomförts med alla typer av aktörer. Projektförslag har tagits fram både för Drive Sweden som medfinansiär och andra program. Test Site Göteborg är fortsatt en attraktiv testbädd med internationell lyskraft.

Upplägg och genomförande

RISE Viktoria var projektledare och huvudrepresentant för forskningsaktörer. IKEA var projektpartner och behovsägare för mobilitetslösningar vid varuhus och stora shoppingcentra. Dessutom har projektet haft kontakt med ett störra antal forsknings och pilotprojekt som pågår. Ett större antal möten med två till fem parter har genomförts. Det har inte funnits behov av generella informationsmöten eftersom flera större projekt (t.ex. Dencity, ElectriCity) arrangerar konferenser. Ett projektförslag för en transportlösning med självkörande småbussar togs fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 september 2017

Diarienummer 2017-04395

Statistik för sidan