Droganalys

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat