Drug abuse detection

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration December 2009 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04617

Page statistics