Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden Business Model Lab

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Integrated Transport Research Lab (ITRL)
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2021 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Målen har uppnåtts genom att hålla temaområdesträffar, webinarium/seminarium samt workshops för att driva idégenerering, följt av stöd kring affärsmodellering, ekosystemsanalys, match-making, samt utveckling av nya samverkansmodeller i syfte att utveckla projekt kring affärsmodellsinnovation. Business Model Lab har hjälpt till med projektledning eller annat stöd för att driva 11 olika projekt. Dessa projekt utvecklar eller har utvecklat nya affärsmodellsinnovationer eller forskningsresultat inom en rad olika områden kopplade till Drive Swedens mål.

Resultat och förväntade effekter

Business Model Lab har förväntats (1) utveckla affärsmodeller för att stimulera hållbara mobilitetsinnovationer; (2) sprida kunskap om nya mobilitetsaffärsmodeller till det bredare Drive Sweden-nätverket; (3) generera affärsmodellsprojekt; och (4) överbrygga "dödens dal" för nya mobilitetsinnovationer genom att bilda och stötta uppskalningsinitiativ. Detta har projektet lyckats med genom ett aktivt deltagande och arrangerande av temaområdesträffar, webinarium, och workshops samt genom att skapa, stötta och driva FOI-projekt för nya innovationer och uppskalning.

Upplägg och genomförande

Planen var att genomföra 8 tematiska workshops, utformade för att tackla industripartnernas specifika affärsmodellsutmaningar samt främja samarbeten mellan de olika aktörerna. Generaliserade lärdomar skulle dokumenteras och spridas till Drive Swedens partners. Detta har också genomförts. Under tidens gång har labbet utvecklat sin metodik och blivit allt mer fokuserad på konkreta problem och lösningar som kräver affärsmodellsutveckling. Spridning har skett genom rapporter och presentationer samt genom temaområdesträffar och webinarier där olika experter har deltagit.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2023

Diarienummer 2021-01077

Statistik för sidan