Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden - System och tjänster för mobilitet, 2019-2020

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Torshamnsgatan
Bidrag från Vinnova 6 576 850 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande mål är att förse Drive Sweden med en teknik- och tjänsteplattform samt tillhörande förutsättningar för att möjliggöra utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster inom Drive Sweden. Projektet har därmed bidragit till Drive Swedens mål att göra Sverige ledande inom området.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har uppnått målen med att förse Drive Sweden med en teknik- och tjänsteplattform för användning i Drive Swedens projekt. Därigenom har projektet möjliggjort utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster inom Drive Sweden. Drive Sweden Innovation Cloud och Traffic Tower har nyttjats i flera projekt och demonstrationer inom Drive Sweden som omfattat satsningar inom digital infrastruktur, AI och internationalisering. Demonstrationer har förutom i Sverige även genomförts i USA, Singapore samt Frankrike.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattar arbete uppdelat på följande arbetspaket/leverabler: WP1. Drive Sweden Innovation Cloud och Traffic Tower. Drift, stöd för anslutna partners, test siter, data, Basfunktioner för Traffic Tower. WP2. Uppkopplad Digital Infrastruktur. Anslutning av 4G, 5G, V2X, trafiksignaler, trafikdata mm. Geofence funktionalitet. WP3. Digital tvilling, AI och Automatisering. Specific satsning för att stödja projekt med AI för ökad automatisering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 april 2024

Diarienummer 2019-02934

Statistik för sidan