DP2: Egenskapsförbättringar för breddad användning av svenska träslag

Diarienummer 2016-05061
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för träteknologi
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Genomfört
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Förstudie till delprojekt i ett innovationsprojekt 2016 - Steg 1

Syfte och mål

Tillsammans med svenska träsindustriföretag och intressenter bilda ett slagkraftigt konsortium och planera arbete för att stärka furans konkurrenskraft genom materialmodifiering och produktutveckling. Involvera övriga delprojektförstudier för att förstärka konsortiet och undersöka samordning.

Resultat och förväntade effekter

Ett kraftfullt konsortium med gemensam målbild ämnat för ansökan om ett bioinnovationsprojekt bildades. Arbetet ledde fram till nio arbetspaket som beskriver olika innovativa utvecklingsprojekt inom och i anslutning till sågverksprocessen. Samordning med övriga delprojekt ledde fram till att ihopslagning delprojektförslag med varandra.

Upplägg och genomförande

Ett stort antal träffar med företag, mindre workshops, samt möten mellan olika delprojekten genomfördes. Förslag till en mer sammanhållen projektstruktur, aktiviteter och projektnamn (IPOS) togs fram baserat på dessa möten och diskuterades internt samt inom konsortiet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.