Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DP2: Egenskapsförbättringar för breddad användning av svenska träslag

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för träteknologi
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Tillsammans med svenska träsindustriföretag och intressenter bilda ett slagkraftigt konsortium och planera arbete för att stärka furans konkurrenskraft genom materialmodifiering och produktutveckling. Involvera övriga delprojektförstudier för att förstärka konsortiet och undersöka samordning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett kraftfullt konsortium med gemensam målbild ämnat för ansökan om ett bioinnovationsprojekt bildades. Arbetet ledde fram till nio arbetspaket som beskriver olika innovativa utvecklingsprojekt inom och i anslutning till sågverksprocessen. Samordning med övriga delprojekt ledde fram till att ihopslagning delprojektförslag med varandra.

Upplägg och genomförande

Ett stort antal träffar med företag, mindre workshops, samt möten mellan olika delprojekten genomfördes. Förslag till en mer sammanhållen projektstruktur, aktiviteter och projektnamn (IPOS) togs fram baserat på dessa möten och diskuterades internt samt inom konsortiet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05061

Statistik för sidan