Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DP1: Design, produktutveckling och kommunikation

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att undersöka möjligheterna att skapa ett konsortium inom träindustrin som kan skapa innovation genom materialdriven produktutveckling. Detta uppfylldes och kombinerades med att även undersöka hur det digitala verktyget design automation kan bidra till träbranschens konkurrenskraft med svensk träråvara.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien resulterade i en projektansökan till BioInnovation (DP1 - DeProtion) som har ett konsortium av möbelföretagen Drömtrappor, ITAB, Snickerifabriken, Stolab samt husfabrikaterna Moelven och Stora Enso. Därutöver kommer LiU att bidra med koordinering och forskning tillsammans med RISE. TMF kommer att bidra med kunskapsspridning inom branschen både till och från projektet.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts parallellt med flera förstudier inom programmet BioInnovation. Vi har samlats till en mängd möten och utifrån dessa så har DP1 inkluderat husfabrikanter och verktyget design automation, då dessa delar bedömts komplettera processen att utveckla en materialdriven produktutvecklingsmodell som kan bistå träbranschen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05094

Statistik för sidan