DOGS- Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer

Diarienummer 2015-04740
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för translationell medicin
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) - hösten 2015

Syfte och mål

Prostatacancer är mannens vanligaste cancerform i Sverige näst ytlig hudcancer. Korrekt karakterisering av tumören avseende grad och stadium är viktigt för val av bästa behandling. Tumörgrad bedöms med Gleason-gradering som bedömer tumörernas växtmönster i prostatabiopsier och detta är den bästa biomarkören för prognos av prostatacancer i dag. Bedömningen är dock subjektiv och arbetskrävande. I detta projekt utvecklar vi en datoriserad och automatisk bedömning av Gleason-gradering för snabb, reproducerbar och objektiv bedömning av tumörgrad.

Förväntade effekter och resultat

Datoriserade bildanalyser av Gleason-grad blir ett hjälpmedel för patologer, för snabb och exakt diagnostik av prostatacancer. Det kan leda till ökad reproducerbarhet och mindre variation mellan olika bedömare avseende tumörens aggressivitet. Det slutliga målet är att öka precisionen i individualiserad diagnos och behandling vid prostatacancer samt reducerade kostnader för samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Datoriserad bildanalys utvecklas för bedömning av Gleason-grad i prostatabiopsier och prostatektomipreparat baserat på inskannade bilder från olika sjukhus. Programmet ska valideras och jämföras med utlåtande från erfarna patologer. Programmet ska kommersialiseras av Sectra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.