Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

DOGS- Digital Pathology for Optimized Gleason Score in Prostate Cancer

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för translationell medicin
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration December 2015 - July 2018
Status Completed

Important results from the project

Projektet syftar till att utveckla en mjukvara för igenkänning av cancerceller i vävnadsprov från prostata och för bedömning av aggressiviteten utifrån cancercellernas växtmönster. Utvecklingen av detta interaktiva hjälpmedel kan underlätta för patologer i en snabbare diagnostik och bättre reproducerbarhet.

Expected long term effects

Inom DOGS-projektet har vi utvecklat en algoritm för igenkänning av cancerceller och deras växtsätt I inskannade mikroskoppreparat efter rutinfärgning med hematoxylin & eosin. Algoritmen har utvecklats och testats för att igenkänna cancerområden och vi har idag nått cirka 80 % precision i analysen. Vi strävar mot att hå 95 % precision och därefter för implementering i rutinsjukvård. Vi kommer att fortsätta arbetet med stöd av Vinnova i nya projekt AIDA och Medtech4Helth-projekt (DOGS2).

Approach and implementation

Algoritmen har utvecklats och testats på ett stort antal (>400) inskannade H&E-färgade prostatabiopsier där varje tumörområde har identifierats efter konsensus av två erfarna patologer. Algoritmen har utvecklats i olika steg efter interaktion mellan patologer och matematiker. Algoritmen har byggts in i en befintlig mjukvara Sectra IDS7 som används för annotering och hantering av inskannade mikroskoppreparat redan idag.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2015-04740

Page statistics