Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Doctors office diagnostic instrument for detection of M. tuberculosis

Diarienummer
Koordinator IMEGO Aktiebolag - IMEGO AB
Bidrag från Vinnova 4 515 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Doctors office diagnostic instrument for detection of M. tuberculosisTuberkulos är fortfarande en vanlig infektionssjukdom i stora delar av världen, i synnerhet i regioner där sjukvården är mindre väl utvecklad och tillgänglighet till diagnostiska laboratorier låg. Ett sätt att adressera detta problem är att utveckla diagnostisk utrustning som är billig, snabb och enkel att använda. Den svenska sidan av projektet kommer att fokusera på utveckling av metoder och instrument för förenklad diagnostik i den akuta fasen av sjukdomen, då risken för smittspridning är störst. Den indiska sidan av samarbetsprojektet kommer att utveckla antikroppar och reagens som behövs för specifik detektion av M. tuberculosis.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår vision är att utveckla ett system som gör det möjligt med diagnostik under fältmässiga förhållanden som är enkel nog att utföras av vårdpersonal. Detta skulle kunna ersätta konventionell mikroskopisk analys som ofta ej finns tillgänglig i de områden som är värst drabbade av TBC. En effektiv och utbredd diagnostisk verksamhet skulle i kombination med omedelbar behandling ha potentialen att begränsa smittspridning och på sikt leda till bättre hälsa och ekonomi i drabbade regioner.

Upplägg och genomförande

Den svenska partnern i projektet, Imego, kommer initialt att utvärdera två alternativa strategier för bakteriedetektion: båda baseras på antikroppsbaserad fluorescent märkning av bakterierna. Den metod som visar bäst potential kommer att väljas ut för vidare utveckling, inklusive konstruktion av ett prototypinstrument. Parallellt med Imegos arbete kommer den Indiska partnern vid University of Delhi att utveckla antikroppar för selektiv identifiering av bakterien som orsakar tuberkulos: M. tuberculosis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00418

Statistik för sidan