Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Distribuerad reglering av fordonståg

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Predevelopment Dept REP, Systems Development
Bidrag från Vinnova 8 098 301 kronor
Projektets löptid mars 2009 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2009-01424_publikrapport_SV.pdf (pdf, 493 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Trafikintensiteten är hög på Europas större vägar och förväntas öka. Energibehovet för transporter på dessa vägar är enormt och växande. Ett möjligt bidrag till att lösa dessa problem är att låta lastbilar färdas tätare i så kallade fordonståg (platoons). Detta projekt kommer att fokusera på att utveckla och testa lämpliga reglerarkitekturer för autonom styrning av fordonståg. Forskningsarbetet kommer att studera tre systemarkitekturer av växande komplexitet: i den första arkitekturen får lastbilarna information om övriga fordon endast genom egna sensorer, i den andra arkitekturen får lastbilarna dessutom information genom att de kan kommunicera med varandra och i den tredje arkitekturen får lastbilarna dessutom information genom att de kan kommunicera med en fix infrastruktur.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet kommer att resultera i en doktorsavhandling samt ett antal vetenskapliga artiklar. Dessa kommer att avhandla Systemarkitektur. Optimal styrning inom fordonståg. Teknisk kravbild på samtliga system i fordonståget. Administrering av fordonståget med avseende på omgivande trafik och intern dynamik. Verifierade resultat i fysisk testmiljö. Forskningsplattform för test och verifiering av algoritmer. Ett flertal examensarbeten kommer även att bedrivas inom ramen för projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i fyra huvudsteg. Dels ett som avhandlar affärsmodeller, lagrum och administration av fordonståget. De andra tre stegen är fokuserade på reglering av fordonståget baserat på ökad grad av kommunikation mellan fordonen stegen är Steg 1 reglering med avståndssensorer Steg 2 reglering med avståndssensorer och V2V Steg 3 reglering med avståndssensorer och V2X

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01424

Statistik för sidan