DiSRel forskningsnätverk

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2007
Status Avslutat