DiSRel forskningsnätverk

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03771

Statistik för sidan