DiSRel research network

Reference number
Coordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2006 - December 2007
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-03771

Page statistics