Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

DigiTwin (tm) / skalbar ML-baserad Följsamhetsmjukvara för kroniker - Personlig & Prediktiv DigitalTerapi

Diarienummer
Koordinator Care4 Health Management AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

a, Tekniskt, b, Ux mässigt/Visuellt c, Affärsmässigt validera en MVP av vårt intelligent följsamhetsmjukvaru-koncept, vilket utvecklas och testas inom ramen av detta grant, med målbild att skapa individualiserat digitalt stöd som stöd i vardagen till mål-gruppen kroniskt sjuka, initialt med metaboliskt fokus.

Resultat och förväntade effekter

En följdsamhets MVP, dvs teknik, UX och delvis kommersiell validering utförs inom detta bidrag. Investerare har nu visat intresse för Care4s affärsplan, men kräver högre TRL-löptid, vilket detta bidrag har möjliggjort för ett första steg. Delar av det tekniska MVP har framgångsrikt presenterats under Almedalsveckan såväl som för två kommersiella partners, som nu vill fortsätta under NDA till nästa valideringsnivå och fortsatt stabilisering / databas av den tekniska MVP inom bidrag 2 med tydligt utvecklade spec för att ansöka om vid nyskapande startar nästa bidrag.

Upplägg och genomförande

Care4 har utvecklat och validerat en grundläggande MVP för den intelligenta programvaran för digital terapi. Uppdraget är att erbjuda förebyggande, personifierade och precisionsbaserade hälsovårdsrekommendationer för att hålla patienter friskare genom personliga insatser. Efter den första tekniska valideringsdriven uppnådda två första milstolparna har en förenklad UX uppnåtts och den första användartest valideringen av MVPn har genomförts tillsammans med representativa patienter och kliniker efter ett initialt samtycke med fokus på diabetes patienter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00691

Statistik för sidan