Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitaliserat Arbete och Organisering

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 2 725 998 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att "Att beskriva hur digitalisering kan skapa värde för den svenska metallindustrin, identifiera utmaningar och kompetensbehov samt att formulera doktorandprojekt". Syftet var att stärka innovationsförmågan genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter med fokus på organisatoriska innovationer och förändrade affärsmodeller. Projektet har gjort en omfattande kartläggning av den svenska metallindustrin och gett konkreta förslag på hur digitaliseringens utmaningar ska mötas. Projektet har dock inte lyckats med att formulera nya doktorandprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

En samling av rekommendationer utifrån genomförda studier av producerande enheter har tagits fram inom tre olika kategorier: arbetets utformning, organisering och ledarskap. Rekommendationerna beskriver vad som krävs för att möjliggöra en förändring till en digitaliserad verksamhet där tekniken utnyttjas till fullo. I en omfattande kartläggning av metallindustrin ges rikligt med exempel på hur företag angriper digitaliseringens möjligheter. Studien mynnar ut i ett antal övergripande rekomendationer som adresserar frågor som rör företagens alla delar.

Upplägg och genomförande

Projektets har genomförts av forskare från Chalmers och Mälardalens Högskola (MDH) efter två spår. Det första med temat affärsmodeller och strategisk styrning och det andra med inriktningen arbetsformer, organisation och ledarskap. Själva arbetet har varit en kombination av "top-down" och "bottom-up", vilket gett en mycket omfattande genomlysning av hur svensk metallindustri hanterar effekterna av digitaliseringen. Detta upplägg har varit mycket framgångsrikt då digitaliseringen är en fråga som berör alla delar av ett företag och då ansvaret ofta är oklart och uppdelat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2024

Diarienummer 2016-05073

Statistik för sidan