Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitaliserad infodringsmonitorering i ståltillverkning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 4 800 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Syftet är att genom övervakning av infodringar i ståltillverkningsprocesser möjliggöra tillståndsbaserat underhåll. Det skulle leda till färre stopp, materialbesparingar och ökad säkerhet. Projektets mål är att realisera ett sensorsystem och en dataanalysmodell för detta ändamål samt att förbereda för en kommersialisering av systemet.

Förväntade effekter och resultat

Effekten för slutanvändarna är besparingar tack vare färre stopp för infodringsbyten och minskad förbrukning av eldfast tegel, samt ökad säkerhet och mindre risk för genombrott av smält stål. För Agellis Group som är den kommersialiserande parten innebär det en chans att kunna erbjuda mer kompletta sensorlösningar. Den förväntade minskningen av användning av eldfast tegel har också potential att få positiva miljöeffekter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar ett par omfattande demonstrationer, i AOD konverter och i ljusbågsugn, i vilka funktion och nytta ska verifieras. Det innehåller utveckling av dataanalys för att skapa en modell för att bedöma tillstånd och livslängd hos infodringen. Det innehåller även vidareutveckling av sensorsystemet och även planering för hur det skall kommersialiseras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2024

Diarienummer 2021-02390

Statistik för sidan