Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala verktyg för medborgardelaktighet och medskapande

Diarienummer
Koordinator RISE SICS AB - SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt sina delmål, 1. att identifiera och avgränsa teman för samverkansprojektet Skalbara verktyg för ökad förståelse och Mentorfabriken, samt att välja målgrupper för fortsatt arbete utlandsfödda och unga, 2. Att utöka projektkonsortiet som nu innefattar fler kommuner, ytterligare stadsdelar i Stockholms stad, samt flera företag som levererar verktyg för delaktighet, 3. Att sätta ihop en ansökan för ett samverkansprojekt som kommer att lämnas in 31 augusti 2017.

Långsiktiga effekter som förväntas

I förlängningen förväntas resultat bidra till att kommunerna kan få en bättre kommunikation med fler grupper av invånare och utifrån en bättre förståelse förbättra sin service.

Upplägg och genomförande

Projektet har deltagit i Vinnovas programkonferens samt haft två workshops under våren. Regelbundna möten har hållits med projektets styrgrupp för att ha en kontinuerlig diskussion kring behov och målgrupper i den kommunala verksamheten samt avgränsa och prioritera samverkansprojektets åtagande. Denna diskussion har löpande informerats genom intervjuer, möten, och diskussioner med personer som på olika sätt arbetar med delaktighetsfrågor i Stockholms stad och Skellefteå kommun.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2016

Diarienummer 2016-03759

Statistik för sidan