Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital produktionsinfrastruktur - Dig In

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 6 100 600 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Digins mål var att samordna information mellan IT-system i utveckling och produktion och att hålla informationen aktuell baserat på resultat och ändringar. Infrastrukturen baseras på existerande design- och produktionsresurser, med kommunikation via en servicebuss. För montering demonstreras hur en instruktion skapas på order och levereras till operatör och robot. Data om resultaten sparades sedan i den digitala modellen som underlag till förbättring. Principer för att sätta uppmätta data i en designkontext står till grund för vidare samarbete inom ISO.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet tog fram en IT-infrastruktur för samordning och återkoppling av information baserat på distribuerad kommunikation via Kafkas servicebuss och samordning i den standardbaserade informationshubben ShareAspace. Principer studerades för hur informationshantering med komplexa strukturer och kontinuerliga ändringar kan kombineras med information om utfall. Detta nyckelområde vidareutvecklas nu inom akademin och standardiseringsarbetet i ISO. Effekten på sikt är informationsstandarder och principer som stöttar smart och cirkulär industri.

Upplägg och genomförande

Idén att utveckla demonstratorer baserat på mjukvaror från parterna i projektet var bra. Parterna bidrog väl och den praktiska utvecklingen bidrog till ökad förståelse för möjligheter och hinder i digitaliserad industri. Några lärdomar är att implementationen tog mer tid i anspråk än förutsett, med praktiska problem att förena företagens olika IT-infrastrukturer. Forskningsmässigt så klargjordes nyckelfrågor runt hur information till och från produktion kan samordnas i ett sammanhang, grunden för fortsatt arbete inom forskning och ISO samt utbildning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2020

Diarienummer 2017-02256

Statistik för sidan