Digital produktionsinfrastruktur - Dig In

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell produktion
Bidrag från Vinnova 6 100 600 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Ökad digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Att i Scanias trampbilsfabrik demonstrera en digital infrastruktur för utveckling och drift av ett produktionssystem. I denna infrastruktur samordnas modeller och information för ett produktionssystems olika livscykelfaser för att utgöra en digital tvilling av det verkliga produktionssystemet. Målet är att ta fram lösningar för att samordna data mellan olika IT-system och att hålla den digitala tvillingen aktuell vid ändringar i produkt och process. Vidare, att designa användarfall som illustrerar möjligheterna och når en bred mängd personer och organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Det finns stort intresse för utvecklingen av digitala tvillingar och infrastrukturer, men inte alltid förståelse för vad de kan bidra med. Projektet förväntas leda till ökad förståelse för nyttan och värdet av en integrerad informationsinfrastruktur samt bidra med generell kunskap, metodik och teknik för att realisera denna, återanvändbar i nationell och internationell forskning. På sikt bidrar projektet till en öppen produktionsinfrastruktur till vilken mjukvaruleverantörer erbjuder gränssnitt för att samordna och kommunicera data.

Planerat upplägg och genomförande

Scanias befintliga trampbilsfabrik kommer att digitaliseras för att visa infrastrukturen, och användarfall väljas som lyfter fram möjligheterna med integrerad information och kan demonstreras på ett förståeligt sätt. Implementeringen baserat på Scanias befintliga portfölj av IT-system samt projektparternas kommersiella mjukvaror för beredning, informationshantering och kommunikationsarkitektur. Samordningen av de olika systemen specificeras och standardiserade applikationsgränssnitt utvecklas för att skapa den integrerade arkitekturen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 mars 2020

Diarienummer 2017-02256

Statistik för sidan