Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital plattform för utveckling av sockerreducerade produkter och produkter utan tillsatt socker

Diarienummer
Koordinator BAYN EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att uppskatta genomförbarheten av den föreslagna plattformen för att lösa sockerreduceringsproblemet, och generera hållbara intäkter: - Kommunicera projektidén till intervjuobjekten för att samla in feedback/kommentarer för en objektiv synvinkel. - Identifiera en "brohuvudsstrategi" för att fokusera på mätbara marknadsresurser och strategi. - Utvärdera kundsegment och deras vilja att betala. - Identifiera strategiska partnerskap och konsortium för projektets byggnad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi hade gott deltagande, och resultatet var övervägande positivt. - Ersättning av tillsatt socker är inte livsmedelsproducenters största behov, e-handel är nyckeln till framgång för att säkra hållbara affärer. - Tekniska luckor bekräftades minimala tack vare existerande teknik. - Föreslagen R&D-plattform omvandlar projektet till en inlärningsplattform, ett mästerverk som löser sociala problem med överkonsumering av socker. Det är ett stort och unikt IP-projekt med en enorm marknadspotential/volym.

Upplägg och genomförande

Intervjugruppen var ingrediens-/livsmedelsproducenter, återförsäljare och intressenter. - En prototyp fanns tillgänglig och visade att den föreslagna plattformen har kraftfullt genomslag: https://bjafdm.axshare.com/prototype/login/bjafdm?path=home.html - passw: eureba4ever -Planen är att göra om Bayns interna R&D-verktyg för extern användning, för att förkorta ny produktutveckling för SME livsmedelsproducenter. Studien visade att det breddade planen och skulle resultera i en unik affärsplattform med en regelbunden provisions-/abonnemangsinkomstkälla.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2018

Diarienummer 2018-00120

Statistik för sidan