Digital plattform för utveckling av sockerreducerade produkter och produkter utan tillsatt socker

Diarienummer 2018-00120
Koordinator BAYN EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att uppskatta genomförbarheten av den föreslagna plattformen för att lösa sockerreduceringsproblemet, och generera hållbara intäkter: - Kommunicera projektidén till intervjuobjekten för att samla in feedback/kommentarer för en objektiv synvinkel. - Identifiera en "brohuvudsstrategi" för att fokusera på mätbara marknadsresurser och strategi. - Utvärdera kundsegment och deras vilja att betala. - Identifiera strategiska partnerskap och konsortium för projektets byggnad.

Resultat och förväntade effekter

Vi hade gott deltagande, och resultatet var övervägande positivt. - Ersättning av tillsatt socker är inte livsmedelsproducenters största behov, e-handel är nyckeln till framgång för att säkra hållbara affärer. - Tekniska luckor bekräftades minimala tack vare existerande teknik. - Föreslagen R&D-plattform omvandlar projektet till en inlärningsplattform, ett mästerverk som löser sociala problem med överkonsumering av socker. Det är ett stort och unikt IP-projekt med en enorm marknadspotential/volym.

Upplägg och genomförande

Intervjugruppen var ingrediens-/livsmedelsproducenter, återförsäljare och intressenter. - En prototyp fanns tillgänglig och visade att den föreslagna plattformen har kraftfullt genomslag: https://bjafdm.axshare.com/prototype/login/bjafdm?path=home.html - passw: eureba4ever -Planen är att göra om Bayns interna R&D-verktyg för extern användning, för att förkorta ny produktutveckling för SME livsmedelsproducenter. Studien visade att det breddade planen och skulle resultera i en unik affärsplattform med en regelbunden provisions-/abonnemangsinkomstkälla.

Externa länkar

Sugar Reduced Cloud Platform with transparency/traceability for sustainable business development.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.