Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital plattform för hållbar konsumtion i kommuner

Diarienummer
Koordinator Swedish Development Group AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Målet var att utreda,specificera, designa samt utveckla och testa prototyp för en kommunversion av Deedster för Eskilstuna Kommun. Prototypen ska sedan godkännas och ligga till grund för utvecklingen av en skarp version för Eskilstunas invånare som kan lanseras i höst.

Resultat och förväntade effekter

Prototyp 0.9 har tagits fram och godkänts med gott resultat. Prototyp i IOS och Android har också tagits fram och befinner sig i test för godkännande 4 maj. En pilotversion beräknas gå i test inom kommunen i större skala den14 maj. Den kommer sedan att användas som grund för för lansering till kommunens invånare under fjärde kvartalet 2018 och dessutom ligga till grund för andra kommuner som vill använda Deedster.

Upplägg och genomförande

Kommunprototypen har tagits fram i två huvudsakliga workstreams: 1)Design och utformning av kunskapsdelen i appen Deedster i vilket kommunspecifikt innehåll ska ingå. 2)Framtagning av kommunspecifikt innehåll. Design och utformning har genomförts i två designsprintar och två utvecklingssprinter med SDG12 underleverantörer. Framtagning av innehåll har genomförts i nio olika temagrupper i Eskilstuna samt en projektgrupp. Åtta workshops har genomförts med temagrupperna åtföljda av två iterationer för feedback och rättning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04239

Statistik för sidan