Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital plattform för förmedling av byggtjänster (Prototyp Badrumsrenovering)

Diarienummer
Koordinator Byggo AB
Bidrag från Vinnova 93 977 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att genomföra test med verkliga kundfall. Cirka 20 djupintervjuer har i genomförts i de olika användarkategorierna som vi har identifierat. I samarbete med byggprojektledare i ett medelstort byggföretag har offertuträkningsmjukvaran kravställts, testats och verifierats i iterationer. Systemet har också använts vid offertframtagning i skarpa kundprojekt för att verifiera det. En UX-designer har arbetat med projektet tillsammans med ett team för användarstudier för att ta fram ett lättanvänt och lättförståeligt användarflöde som nu implementeras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har till stor del gått planenligt. Användarstudierna blev fler och djupare än vi hoppats på, med positiv återkoppling och med värdefulla slutsatser för det fortsatta arbetet. Utvecklingen har gått enligt plan, men fokus har flyttat från integrations- och plattformsutveckling till att fördjupa användarstudierna och att implementera resultaten från dessa. Testerna med byggbolag har gått djupare vilket resulterat i att utvecklingen av offertberäkningsmjukvaran har kommit längre än planerat. Utvecklingen av avtalssigneringen har istället gjorts på ett enklare sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av CEO, CTO och externa resurser; en UX-designer, två externa tjänsteleverantörer (formgivning, juridisk rådgivning) och ett externt projektteam för användarstudier och processkartläggning. En första pilotprodukt med tillhörande stödsystem (databas, autentisering och dokumentgenerering) har byggts och testas nu i ett slutet test. Även en mobilapplikation utvecklas. En kapitaliseringsplan har tagits fram för att kunna färdigställa produkten och lansera den. Utan Bygginnovationens stöd hade arbetet inte kommit så här långt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04553

Statistik för sidan