Digital platform for supplying home renovation services

Reference number 2018-04553
Coordinator Byggo AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration December 2018 - February 2019
Status Ongoing
Venture Bygginnovationen 2011-2018
Call Bygginnovationen 2016-2018

External links

Sidan innehåller en kort beskrivning av Byggo.com