Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital Platform

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid april 2022 - juli 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Under 2022 och 2023 fanns specifika mål kring fortsatt utveckling av Innovation Cloud och Traffic Tower för att särskilt stödja satsningar på på specifik funktionalitet kopplat till godstransporter och logistik samt mikromobilitet. En ytterligare ny målsättning under 2022 och 2023 var att utveckla kunskap och funktionalitet för digital säkerhet i samband med datadelning.

Resultat och förväntade effekter

Med de nya utvecklade funktionerna kommer det vara möjligt att skapa nya typer av Vinnova projekt, Med funktioner runt säker data delning. så möjligör det nya typer av projekt som angränsar till miljö området. Men de nya funktioner kommer kunna användas i närliggane projekt områden såsom projekt som jobbar med cirkulär ekonomi.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit indelat i 4 st delprojekt. - WP 1 Innovation - WP 2 Secure datasharing - WP 3 Smart logistics - WP 4 Micro mobility Den gemensama nämnaren har varit nyttjandet av Innovation cloud för analys eller visualisering. I WP 3 och WP 4 har visualisering använts för att veta var olika VOI scotrar finns någonstans, men även i WP 3 tittat på hur olika godsflöden kan effektiveras med rutt planering. Detta med inriktning att minimera miljö påverkan. I WP har studerats hur effektiv och säker data delning kan åstadkommas mellan olika samarbets partners som vill dela information

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 augusti 2023

Diarienummer 2022-01030

Statistik för sidan