Digital mötesplats för privat-offentlig samverkan vid krishantering

Diarienummer
Koordinator VSL Systems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03898

Statistik för sidan