Digital mötesplats för privat-offentlig samverkan vid krishantering

Diarienummer 2009-03898
Koordinator VSL Systems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2010
Status Avslutat