Digital mötesplats för privat-offentlig samverkan vid krishantering

Reference number
Coordinator VSL Systems AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2009 - June 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-03898

Page statistics