Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital factory building blocks

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 7 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-00996_publikrapport_SV.pdf (pdf, 1012 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Fordonsindustrin står inför stora utmaningar när det gäller att utveckla miljövänligare fordon med bibehållen konkurrenskraft. Detta ställer höga krav på att snabbt kunna anpassa och utveckla produktionsapparaten. Digitala fabriker och virtuell produktion är viktiga hjälpmedel för snabb och kvalitetssäkrad anpassning. Interoperabilitet mellan olika system - dvs förmågan att utbyta och återanvända information - bedöms vara en nyckel för att möjliggöra effektiv och hållbar produktion och produktionsutveckling. Syftet med projektet är att möjliggöra bättre utnyttjande av varierande digitala utvecklingsverktyg via snabb och behovsanpassad tillgång till samordnad information. Målet är att definiera bibliotek av produktionsresurs-modeller som kan återanvändas för många olika analyser och applikationer och som kan hållas aktuella genom hela produktionslivscykeln.

Långsiktiga effekter som förväntas

En mer genomgående och exakt användning av virtuella verktyg (simulering etc.) via modeller av produktionsresurser (maskiner, verktyg, fixturer) som kan användas i olika applikationer och uppdateras så att de är riktiga genom hela produktionslivscykeln. Leverabler: - Demonstratorer av hur digitala modeller av produktionsresurser återanvänds i valda applikationer inom deltagarföretagen Scania och Volvo. - En specifikation av hur modeller av produktionsresurser bör modelleras för att uppnå interoperabilitet. - En metod för att uppdatera modellerna med historiska data - En beskrivning av hur tekniken med digitala modeller kan användas av deltagande små och mellanstora företag (SMF).

Upplägg och genomförande

Huvudprincipen är att definiera och samordna modeller baserat på befintliga informationsstandarder som JT-open och STEP samt ta fram teknik för att uppdatera dessa modeller med operationella data. Vidare fokuserar projektet att specificera och modellera data för analyser av hållbar produktion, samt interagera med små och medelstora företag. Akademisk kompetens inom resursmodellering i neutrala format kombineras med erfarenheter från befintliga resursbibliotek och format inom industrin. Krav och behov från fabriksutvecklingsprojekt på Scania, Volvo och FKG används som användarfall för att fokusera arbetet coh ta fram industriellt relevanta demonstratorer. Arbetet är fördelat på 5 arbetspaket med ansvariga från KTH, Chalmers och IVF. Huvudleverabler är: 1. Behovsanalys för miljöanpassning 2. Specifikation av resursmodellering baserat på befintliga informationsstandarder som t ex JT-open, ISA-95, och STEP. 3) Specifikation av hur modellerna uppdateras med operationella data 4) Seminarieserie för SMF 5) Demonstratorer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00996

Statistik för sidan