Digital business model innovation roadmap for process industry

Diarienummer 2018-02202
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 6 408 833 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri