Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital business model innovation roadmap for process industry

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Imit
Bidrag från Vinnova 6 408 833 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Processindustrin går in i industrin 4.0, som förutses att omvandla företag, affärsmodeller och värdekedjor från rötterna. Förändringen av affärsmodeller är osäker och utmanande. Detta projekt syftar till att utveckla och implementera en färdplan för digital affärsmodell innovation i processindustrins värdekedjor. Målet är att stödja processindustrin för att utveckla möjligheter för digital affärsmodellinnovation och säkerställa gemensamt värdeskapande mellan värdekedjans aktörer.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten inkluderar: a) En färdplan för digital affärsmodellsinnovation inom processindustrin för att skapa anpassade affärsmodeller som involverar flera värdekedjeaktörer.b) Förbättra befintlig kompetens och kunskap för digital affärsmodellsinnovation för leverantörer och kunder. c) Utvecklat prototyper av digitala affärsmodells-innovationer som kombinerar produkt, service och digitala komponenter från flera värdekedjeaktörer till kommersiellt hållbara erbjudanden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar (WP1) genom att identifiera kritiska faktorer som påverkar företagens förmåga att initiera digitala affärsmodeller med värdekedjeaktörer genom intervjuer och workshops. En färdplan för digital affärsmodellsinnovation utvecklas (WP2) och implementeras (WP3) i processindustrins värdekedjor med konkreta råd. Spridning och packetering av projektresultat prioriteras (WP4) för att säkerställa bredare implementering i svensk industri, akademi och samhälle.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 maj 2021

Diarienummer 2018-02202

Statistik för sidan