Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital affärsmodell för att skapa ökad infrastruktur för biodrivmedel i glesbygd

Diarienummer
Koordinator ENERGIFABRIKEN I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 294 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Energifabriken vill utveckla en digital tjänst som kostnadseffektivt gör det möjligt att enkelt, flexibelt och säkert sälja biodrivmedel ur företagsägda cisterner. Att ta strategiska beslut och göra en plan för ett sådant utvecklingsarbete krävde mer information och underlag. Målet med projektet var att undersöka följande; marknadens behov, tekniska samt juridiska aspekter samt ta fram en enkel demoversion. Allt detta har genomförts, och Energifabriken har nu tillräckligt med underlag för att ta beslut om inriktning för fortsatt utvecklingsarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade effekten av projektet var att vid tillräckligt underlag kunna ta strategiska beslut inför nästa steg: att utveckla en prototyp för demonstration och testkörning, samt ta fram ett utkast på bärkraftig affärsmodell. Tack vare den information som sammanställts inom ramen för projektet har nu Energifabriken tagit beslut om att fortsätta utvecklingsarbetet. En tydligare riktning och plan har utarbetats för fortsatt produktutveckling. Ytterligare en ansökan ska skickas in till Vinnova, som ska stötta Energifabriken att snabbare nå serieproduktion.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utgått från dessa fokusområden; Marknadsundersökning, Teknik och designmässiga förutsättningar, Immaterialrättsliga strategier/skydd, Lagmässiga förutsättningar, Visualisering/kommunikation. Det har resulterat i ett bra beslutsunderlag. Vi har bekräftat behovet hos våra kunder, undersökt tekniska/designmässiga förutsättningar, undersökt vägvalen för immaterialrätt och sammanställt lagmässiga förutsättningar för 5 utvalda marknader. Mer arbete har genomförts internt än förväntat, vilket är positivt då kompetensen stannar inom företaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00685

Statistik för sidan