DigiRoad Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

Diarienummer 2018-00606
Koordinator STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK
Bidrag från Vinnova 4 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur