Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigiDrick digitala lösningar för övervakning och styrning på vattenverk

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

DigiDricks lösning är att utveckla förbättrade digitala besluts- och driftstöd för personer som arbetar på och i anknytning till vattenverk. Med förbättrade besluts- och driftstöd kan vattenverken stärka sin förmåga att hantera störningar på kort sikt och möta förändringar på lång sikt. Därmed förstärks organisationernas förmåga till riskminimering och de står starkare inför branschens framtida utmaningar. Vi vill bemöta branschens behov att dra full nytta av sina styrsystem genom förbättrade driftstöd och samtidigt förädla information via ett beslutsstödsystem.

Långsiktiga effekter som förväntas

DigiDrick har visat att det idag saknas (1) bra möjligheter att kombinera olika datakällor, (2) visualisering av data för underlag till beslut, (3) förmågan att hämta hem processdata på ett säkert sätt för långsiktig utvärdering, (4) optimala driftstrategier för befintliga beredningssteg och nya beredningssteg som i framtiden sätts under större press när råvattnet förändras, samt (5) goda möjligheter att kommunicera och jämföra information mellan olika aktörer i branschen.

Upplägg och genomförande

I workshops, digitala enkäter, och i möten med vattenverk har vi undersökt intresset för DigiDrick och kartlagt vilka kompetenser vi saknat. Vi har kompletterat konsortiet med IT-Automation för utveckling av en IT-lösning för vattenverk. Trollhättan, Växjö, Kungälv, Varberg och Falkenberg (VIVAB) har anslutit sig för att vi ska få en bra bild av diversifieringen som finns i branschen. För förståelse av vattenkvalitet har vi knutit till oss Luode som säljer instrument för vattenanalyser. För att möta behovet av IT-säkerhet deltar företaget Sectra som är experter på IT-säkerhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2016

Diarienummer 2016-03806

Statistik för sidan