Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigiDrick - Digitalisering av Dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 7 453 140 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Klimatförändringar och urbanisering sätter press på dricksvattenproduktionen. DigiDrick har utvecklat digitala system för att säkra vattenproduktionen inför framtidens utmaningar. Vi har utvecklat piloter för drifts- och beslutsstöd som ger helt nya möjligheter att optimera produktionen med avseende på kvalitet, miljömål och produktionsvolymer. Därmed kan vattenverken reagera snabbare på kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet utvecklade flera behovsanpassade digitala lösningar som har potential att vidareutvecklas för marknaden såsom metoder som förbättrar den långsiktiga utvärderingen av driftdata. Projektet har utvärderat olika sensorer, nya datakällor från miljöövervakning, tidiga varningssystem samt utvecklat ett beslutsstödsystem som kan användas för att planera underhåll på ett säkert sätt. Beslutsstödet kan också användas för att dela information inom kommunen och med tillsynsmyndigheter.

Upplägg och genomförande

DigiDricks styrka har varit samarbetet med flera vattenproducenter och deras vilja att tillsammans med andra parter hitta lösningar som kan skalas upp och spridas. Från start har vi haft med oss IT-säkerhet som en grundpelare för att skapa tillit till den ökade digitaliseringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 december 2021

Diarienummer 2017-03729

Statistik för sidan