Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Differentierat producentansvarssystem för en cirkulär ekonomi

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektets syfte och mål är att bidra till att vidareutveckla producentsansvarssystem för en cirkulär ekonomi genom att uppfylla 4 delmål. Projektet har uppfyllt dessa delmål och levererat rekommendationer för vidareutveckling av producentansvarssystem i en forskningsrapport som sammanfattar hinder och möjligheter hos producentansvarssystem. Dessa rekommendationer har lett till att två konstellationer med behovsägare uppkommit som avser att tillsammans med IVL söka stöd för fortsatt FoU-arbete kring att utveckla differentierade producentansvarssystem.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat två huvudsakliga utvecklingsinriktningar för producentansvarssystem i en cirkulär ekonomi. Den första lösningen är att producentansvarssystemen breddar sin verksamhet och gemensamt utvecklar allmänna principer för design för såväl återvinning som återanvändning och återtillverkning. Den andra lösningen är att producentansvarssystemen fortsätter specialiseringen på materialåtervinning och hanterar samverkan med andra återprocesser i marknadsbaserade samarbeten med andra nya ansvarsorganisationer specialiserade inom dessa områden.

Upplägg och genomförande

Med en empirisk studie har projektet testat om teori från ekonomisk vetenskap kring aktörers incitament kan verifieras i empiriskt. Den empiriska studien kunde bekräfta att inlåsningseffekter i befintlig produktdesign kan uppkomma till följd av kollektivt ansvar och stordriftsfördelar inom producentansvarssystem. Den empiriska studien har bestått av djupintervjuer som följts upp med workshopar med behovsägare från tre produktkategorier. Ett syntesarbete mellan empiri och teori har genomförts innehållande projektets slutsatser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03792

Statistik för sidan