Dialkoholcellulosafiberförstärkta wellpappförpackningar

Diarienummer 2016-05406
Koordinator BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) - BILLERUD GRUVÖNS BRUK
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Projektets mål är att på sikt möjliggöra konstruktion och tillverkning av lätta wellpappförpackningar i syfte att minska förbrukningen av råvaror och energi. Projektet ska undersöka hur inblandning av skräddarsydda armeringsfibrer i olika halter kan förbättra styvhet och styrka i containerboard. Därmed förväntas förprojektet kunna påvisa teknisk genomförbarhet och presentera ett prioriterat koncept för industriell implementering.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt riktar sig till alla aktörer i värdekedjan. Pappersproducenten kommer att kunna erbjuda nya produkter med högre prestanda och konverterarna kommer att minska sina kostnader tack vare ökad energieffektivitet och högre produktionshastigheter. För dessa två aktörskategorier utgör projektet ett innovativt angreppssätt för att öka lådprestanda och ger en lågviktsfördel som minskar fraktkostnaderna. Dessutom förväntas högre prestanda hos förpackningarna, bättre skydd för transporterat gods och minskade förluster under transport och i handeln.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är utformad kring fyra arbetspaket : 1. Tillverkning av laboratorieark från kraft och NSSC-pappersmassor med olika fraktioner av armeringsfibrer 2. Formning av det korrugerade skiktet och tillverkning av wellpapp 3. Marknads- och behovsanalys 4. Projektledning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.