Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Dialkoholcellulosafiberförstärkta wellpappförpackningar

Diarienummer
Koordinator BillerudKorsnäs AB - BILLERUD GRUVÖNS BRUK
Bidrag från Vinnova 260 262 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har haft som mål att undersöka potentialen i att förstärka förpackningspapper med en typ av modifierade cellulosafibrer. Egenskapsförbättringarna har inte varit på en sådan nivå att de föreleder en kommersialisering av konceptet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genom studier av laboratorietillverkade ark med tillsats av modifierade fibrer inte kunnat visa på en kommersiell bas för den föreslagna tekniken. Däremot har projetet ökat kunskapen om så väl marknadens behov och den tekniska förståelsen för använding av modifierade fibrer för förpackningsändamål. Projektet resulterar inte i en ansökan om ett överbryggningsprojekt utan i fortsatta underökningar på mer grundläggande nivå.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan projektpartnerna har fungeart bra där både planering, tekniska mätningar och framdrift av projektet genomförts tillsammans. Eftersom materiaet inte uppnått de töjnings och styrkenvåer man i hypotesen hoppats på har vissa enskilda delar, till exempel planforming av fluting inte kunna genomförats och projektet har istället fokuserat mer på materialteknik och förståelse för hur samspelet mellan de olika fibertyperna ser ut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05406

Statistik för sidan