Dialkoholcellulosafiberförstärkta wellpappförpackningar

Diarienummer 2016-05406
Koordinator BillerudKorsnäs AB - BILLERUD GRUVÖNS BRUK
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Projektet har haft som mål att undersöka potentialen i att förstärka förpackningspapper med en typ av modifierade cellulosafibrer. Egenskapsförbättringarna har inte varit på en sådan nivå att de föreleder en kommersialisering av konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom studier av laboratorietillverkade ark med tillsats av modifierade fibrer inte kunnat visa på en kommersiell bas för den föreslagna tekniken. Däremot har projetet ökat kunskapen om så väl marknadens behov och den tekniska förståelsen för använding av modifierade fibrer för förpackningsändamål. Projektet resulterar inte i en ansökan om ett överbryggningsprojekt utan i fortsatta underökningar på mer grundläggande nivå.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan projektpartnerna har fungeart bra där både planering, tekniska mätningar och framdrift av projektet genomförts tillsammans. Eftersom materiaet inte uppnått de töjnings och styrkenvåer man i hypotesen hoppats på har vissa enskilda delar, till exempel planforming av fluting inte kunna genomförats och projektet har istället fokuserat mer på materialteknik och förståelse för hur samspelet mellan de olika fibertyperna ser ut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.