Diagnostik av spillvattennät

Diarienummer 2018-00965
Koordinator SPIKSTEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Utveckling av avancerad systemlösning för att koppla upp spillvattennätet mot Internet of Things i syfte att identifiera läckage. Mål: 1. Demonstrera metod för detektion av läckage i spillvattennät 2. Utveckla tjänst för automatisk behandling av stora datamängder

Förväntade effekter och resultat

En marknadsfärdig produkt kommer finnas tillgänglig och metoden vara verifierad våren 2019. VA-bolag kommer få förbättrade möjligheter till att identifiera läckage på spillvattennät och omedelbart förbättrat strategiskt underhållsarbete. På sikt leder förbättrat underhållsarbete till lägre driftkostnader i bland annat reningsverk.

Planerat upplägg och genomförande

Pilotinstallation sker hösten 2018 tillsammans med VA-bolag. Utveckling av databehandling sker löpande under hösten 2018 och våren 2019. Verifiering av metod och teknik förväntas vara klar våren 2019.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.