Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Diagnostik av spillvattennät

Diarienummer
Koordinator SPIKSTEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Utveckling av avancerad systemlösning för att koppla upp spillvattennätet mot Internet of Things i syfte att identifiera läckage. Mål: 1. Demonstrera metod för detektion av läckage i spillvattennät. 2. Utveckla tjänst för automatisk behandling av stora datamängder. Uppfyllelse: Metoden har demonstrerats för presumtiv kund med gott resultat. Arbetsgången i fält är rationell och skalbar för att applicera på stora områden. En tjänst för detektion av inläckage på spillvattennät kommer erbjudas VA-bolag under våren 2019.

Resultat och förväntade effekter

En tjänst för detektion av inläckage på spillvattennät kommer erbjudas VA-bolag under våren 2019. VA-bolag kommer få förbättrade möjligheter till att identifiera inläckage på spillvattennät och omedelbart förbättrat strategiskt underhållsarbete. På sikt leder förbättrat underhållsarbete till lägre driftkostnader i bland annat reningsverk. Förebyggande kartläggning av nätets skick ger VA-bolag möjlighet att snabbt agera om möjlighet till samarbete i grävarbeten dyker upp med kort varsel, vilket sparar resurser för flera parter.

Upplägg och genomförande

Pilotinstallation genomfördes under hösten 2018 tillsammans med VA-bolag. En tjänst för att automatiskt detektera inläckage har utvecklats. Upplägget att ha nära samarbete med VA-bolag, trådlös dataöverföring och starkt utvecklingsfokus har resulterat i en agil process där resultatmål för projektet har uppnåtts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00965

Statistik för sidan