Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DFEA2020 - Dependable Flexible Electric Architecture 2020

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94121, PV 2A1
Bidrag från Vinnova 41 485 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - januari 2013
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-00629_SV.pdf (pdf, 299 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

DFEA2020 siktar på att ta fram nya metoder och koncept för konstruktion och verifiering av elektronik i fordon med både helhetsperspektiv, i form av en referens arkitektur, samt djupperspektiv inom vissa teknikområden som är grundläggande för helheten. Detta görs i form av ett horisontellt projekt mellan VCC, expert organisationer och universitet för att dra nytta av kunskaps överföring mellan olika branscher. Bakgrunden är att ökande krav på miljöhänsyn (Green), säkerhet (Safe), och samhällets krav på informationsutbyte (Connected) driver en exponentiell tillväxt av fordonselektronik och programvara. Detta leder till en ständigt ökande komplexitet som sammantagen med ökade krav på systemsäkerhet och tillförlitlighet innebär behov av nya sätt att närma sig konstruktion och verifiering av fordonselektronik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet syftar till utveckla el-arkitektur för fordon som möjliggör nästa dekads funktionstillväxt inom Green, Safe och Connected. Detta görs genom att studera, utveckla och utvärdera: -El-arkitektur teknologier, strategier och lösningar sammankopplat i en referens arkitektur -Modeller av el-arkitekturer för att stödja utveckling och simulering -Metoder och teknologier för essentiella systemegenskaper så som funktion/system säkerhet -Metodologi för modell baserad utveckling av elsystem

Upplägg och genomförande

DFEA2020 projektet är strukturerat i 4 olika sub-projekt, SP0, TECA, MARCH och FUSS. Partnerkonstellationer varierar mellan de olika sub-projekten, där VCC är ansvarig för den sammanhållande projektledningen. Fyra större milstolpar vid varje års avslut gäller för totalprojketet. Under projektets gång definieras nedbrutna milstolpar för de olika arbetspaketen. Projektledare och styrgrupp med representanter från partners och universitet, är ansvariga för uppföljning av projektets leverabler. Akademiska partners kvalitetssystem tillämpas på de ingående doktorand projekten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00629

Statistik för sidan